Neva Şalom Musevi Sinagogu Vakfı’na ait İstanbul’daki bir hanın, satışında zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davada Yargıtay’ın verdiği karar herkesi şaşırttı.

HÜR HABER / HABER MERKEZİ

Bu karar, 15 Kasım 2003’de El-Kaide’nin intihar saldırısına sahne olan Neva Şalom Musevi Sinagogu Vakfı’na ait Beyoğlu’ndaki Cemaat Han’ın satışına ilişkin açılan davada Yargıtay değerlendirmeleri sonrası “Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında hiç kimsenin, vakıfların iş ve işlemlerini yargıya taşıyamayacağı” kararı verildi.

DAVA NASIL BAŞLAMIŞTI?

Vakıf mensubu ve bağışçı Doğan Kasadolu, yöneticilerin Vakfı zarara uğrattığını iddia ederek 2013 yılında İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

VAKIF YÖNETİCİLERİ İÇİN GÖREVDEN ALMA VE TAZMİNAT TALEBİ

Musevi işadamı Kasadolu, 1 Mart 2012’de vakıf tarafından 4 milyon 175 dolara Ulusoy Holding’e satılan Cemaat Han’ının 30 gün sonra özel bir banka tarafından 7 milyon 323 bin dolara “ipotek” edilerek şirkete kredi kullandırılmasının taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılmadığını gösterdiğini öne sürdü. Satışın açık ihale dışı pazarlık usulü yapılmasının yasaya aykırı olduğunu savunan Kasadolu, bu yolla vakfın zarara uğratıldığını iddia ederek Vakıf yöneticilerinin görevden alınmasını ve tazminat ödenmesini talep etti.

“DAVA AÇMA HAKKI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR”

14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Neva Şalom Sinagogu Vakfı’nın avukatlığını “akil insanlar” heyetinden Kezban Hatemi üstlendi. Davalı vekili Hatemi, vakıf yönetiminde görevi olmayan Kasadolu’nun davacı sıfatı bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Kasadolu’nun idari yolları tüketmeden dava açamayacağını belirten Hatemi, “Kendisi öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunması gerekir, kendi adına tazminat isteyemez. Dava açma hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bir zarar doğmuşsa Vakıflar dava açarak ilgililerden zararın tazminini talep edebilir” dedi.

SIFAT YOKLUĞU GEREKÇESİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili de mahkemeye Hatemi’yle aynı yönde görüş bildirdi. Mahkeme, 2014’de verdiği kararda, Kasadolu’nun vakfı temsil yetkisi bulunmadığını belirterek, “Bu nedenle vakıf adına zarara uğratıldığı gerekçesiyle tazminat davası açamaz. Bu iddiasını Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirmesi gerekir” dedi. Hakim, davayı “sıfat yokluğu” nedeniyle reddetti.

YARGITAY KARARI ONADI

Temyize bakan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi de geçen hafta yerel mahkeme kararını onadı. Yargıtay’ın onama kararı ile Türkiye’deki tüm vakıfların, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında hiç kimse tarafından dava edilemeyeceği karara bağlanmış oldu.

KİŞİNİN DAVA AÇMA HAKKI ELİNDEN ALINIYOR

Doğan Kasadolu, Yargıtay’ın emsal niteliğindeki bu kararı ile gerek azınlık gerekse diğer vakıfların; mensupları, bağışçıları ya da vatandaşlara inceleme/soruşturma yetkisi vermediğini savundu. Yargıtay Genel Kurulu’na “karar düzeltme” talebinde bulunacağını belirten Kasadolu, “Benim dava açma hakkım elimden alındı. Sadece Başbakan’ın emrindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bu yetki veriliyor. Yargıtay kararı ile hiçbir vakfın iş ve işlemlerinin hesabının sorulamayacağı anlam taşıyor” dedi.

“AYM’YE GÖTÜRECEĞİM”

Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Kasadolu, karar düzeltmeden bir sonuç alamazsa en son davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını ifade etti. Kasadolu temyiz dilekçesinde, vakfın bir bağışçı üyesi olarak yönetim kurulu üyelerine uğrattıklarını düşündüğü zararın tazmini için “sorumluluk” davası açabilmesinin gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Aksine bir durum bir vakıf üyesinin yargıya başvurmasının önüne kesmek olur. Bu durum Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konvansiyon hükümlerine aykırılık teşkil eder. Kaldı ki Medeni Kanunun 111 ve 112’inci maddeleri vakıf üyelerinin ‘yöneticilerin sorumluluğuna yönelik’ dava açma haklarını ellerinden almaktadır. 111 ve 112. Maddeler Bidayet Mahkemesi şeklinde yorumlanamaz”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir